Så let er det at blive kunde…

SKRIV OG FÅ ET TILBUD

FORESPØRGSEL

Det første skridt på vejen mod det færdige produkt er, at vi modtager vores kunders forespørgsel som en tegning. Materialet gennemgås, sådan at vores dygtige og erfarne medarbejdere kan få afklaret eventuelle spørgsmål og anbefale produktoptimeringer, før vi beregner prisen på emnet, vi skal producere.

TILBUD & AFTALE

Vi fremsender, hvis vores kunder ønsker det, altid fast tilbud på emnerne, med et forslag for dato for levering af det færdige emne.

I tilbuddet medregner vi gerne overfladebehandling og andet ekstraarbejde, som vi får udført hos vores mangeårige samarbejdspartnere, der er førende på deres felt.

Så snart vi modtager vores kundes accept, overgår ordren til vores produktionsafdeling.

FREMSTILLING

Ved modtagelse af ordren, overgår ansvaret til vores produktionsafdeling, der registrerer ordren i vores elektroniske produktionsplanlægningssystem Simplanner. I Simplanner har vi altid fuldt overblik over samtlige processer, og kan følge status på ordrene efterhånden som emnerne blive produceret på vores moderne maskinpark af vores dygtige medarbejdere.

I produktionen af et emne, kan der indgå forskellige trin. Foreksempel kan det være, at råmaterialet først skal saves op i vores afkorterafdeling, for derefter at skulle bearbejdes i et af vores CNC drejecenter og måske videre til en af vores CNC fræsere. I andre tilfælde, kan emne produceres i en arbejdsgang i en af vores bearbejdningscentre, der kan håndtere flere forskellige typer bearbejdning samtidigt.

Fælles for alle ordrer vi fremstiller i vores avancerede produktion er, at alle vores medarbejdere er specialister inden for hvert deres felt, og kender de maskiner de programmere og betjener, fuldt ud. Det giver stor sikkerhed for vores kunder i form af effektiv fremstilling af kvalitetsemner til tiden.

SLUTKONTROL

Slutkontrollen er vigtig for det endelige resultat, for emnerne vi producerer for vores kunder. Derfor har vi indført et kontrolsystem hvor hvert enkelt emne først kontrolleres af maskinteknikkeren direkte ved maskinen.

Kontrollen foregår både visuelt og med måleudstyr, som mellem opgaverne opbevares forsvarligt i vores målerum. Derefter går emnerne videre til stikprøvekontrol, eller hvis det er aftalt med den enkelte kunde, til kontol i vores kvalitetsafdeling, hvor vi kan udfærdige målerapport for emnerne.

Vores krav til kvalitet er høj, og vores målsætning er, at vi højst må have en fejlprocent på 1% af vores omsætning. Aktuelt er vores fejlprocent under 0,5%, og altså godt under vores målsætning.

FORSENDELSE

Forsendelseafdelingen er ansvarlig for, at de bearbejde emner sendes til vores kunder, eller til en af vores underleverandører, hvis der for eksempel skal foretages en overfladebehandling.

Efter en sidste slutkontrol, giver vi delene den sidste finish og en afsluttende visuelle kontrol, før vi pakker dem forsvarligt og kører dem ud med egen vogn eller med fragtmanden.

Din foretrukne partner

Vores passion er at bearbejde emner i metal og plast, og ønsker at vores kunder oplever os som deres egen bearbejdningsafdeling.